MGJ的地盘

爱拼才会赢!

linux实用脚本及命令 217

作者为 发表

在文件夹目录下的所有文件中查找关键字

find . -exec grep "keywords" {} \; -print

修改文件夹下所有以-fs8.png结尾的文件为.png结尾

for i in `ls -R |awk '{print i$0}' i=\`pwd\`'/' | grep '\-fs8.png'`; do mv $i `echo $i | sed 's/-fs8.png$/.png/'` ;done

移除svn中已删除文件的版本控制

for i in `svn stat | grep '^\!' | cut -c9-`;do svn remove $i;done;

删除子目录下名为.svn文件夹

find . -type d -name ".svn"|xargs rm -rf

windows下bat脚本为

for /r . %%a in (.) do @if exist "%%a\.svn" rd /s /q "%%a\.svn"


评论功能已被关闭。


 主题设计 • skyfrit.com  MGJ的地盘 | 保留所有权利

48 queries in 0.537 seconds.